Saturday, 3 December 2011

KATA NAMA KHAS

Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Benda-benda yang bernyawa ialah manusia dan binatang. Benda-benda yang tidak bernyawa ialah  tempat, judul buku, nama bangunan, dan sebagainya.Biasanya huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar.
Contoh:


Manusia
Amir, Mei Fong, Perdana Menteri …..
Binatang
Tompok (kucing),Jalak (ayam)
Bangunan
Pudu Raya (perhentian bas dan teksi), Menara Tun Razak (pejabat) …..
Benda
Proton Perdana(kereta), Pilot(pen), Seiko (jam) …..
Tempat
Muar (daerah),Seremban (bandar),Jepun (negara)….

No comments:

Post a Comment